FIŞE CU DATE DE SECURITATE

Categorie produs

Denumire comerciala

Clasificare conform HG 536/2002

Sisteme de intiere

Riodet

Grupa III

Rionel / Detinel

Grupa III

Riocord

Grupa I

Rioboosters

Grupa I

Explozivi

Riomax

Grupa II

Riogel / Riosplit

Grupa II

Nagolita / Anfovex / Rioxam

Grupa III

Rioseis

Grupa I

 

Pentru orice alte detalii referitoare la produsele MAXAM rugăm ne contactaţi.